Pasirinkimo draudimo brokeriai riboti

Pasirinkimo draudimo brokeriai riboti

Turinys

  XII Žin. Dėl 10 16 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI 04 18 redakcija — 04 09 įstatymas Nr.

  Vadovaujantis 06 05 įstatymu Nr. XIII įsigaliojimo dienos 06 1511 straipsnyje nurodytus reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, įsigaliojus įstatymui Nr. XIII pasirinkimo draudimo brokeriai riboti atitinkančiais Lietuvos Respublikos draudimo pasirinkimo draudimo brokeriai riboti 11 straipsnyje nurodytus reikalavimus, jeigu įsigaliojus įstatymui Nr.

  XIII neatsiranda aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 straipsnyje; — Draudimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies ir straipsnio 6 dalies nuostatos dėl skundų nagrinėjimo taikomos tik po įstatymo Nr. XIII įsigaliojimo 06 15 gautų draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų skundų nagrinėjimui; — iki įstatymo Nr.

  XIII įsigaliojimo dienos 06 15 pradėtos, bet nebaigtos baudų skyrimo ir kitų poveikio priemonių taikymo procedūros vykdomos pagal iki įstatymo Nr. Vadovaujantis 04 19 įstatymu Nr. XIII įsigaliojimo 10 01 išduotas draudimo brokerio pažymėjimas, įsigaliojus įstatymui Nr. XIIIlaikomas galiojančiu ir patvirtinančiu, kad draudimo brokeris yra išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą; 2 iki įstatymo Nr.

  XIII įsigaliojimo 10 01 registruoti draudimo tarpininkai ne vėliau kaip iki 02 23 privalo įvykdyti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytą reikalavimą turėti žinių ir gebėjimų vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą; 3 iki įstatymo Nr. XIII įsigaliojimo 10 01 licenciją gavusios draudimo brokerių įmonės nuo 10 01 įrašomos į priežiūros institucijos skelbiamą draudimo brokerių įmonių sąrašą.

  akcijų pasirinkimo sandorių savikaina viršutinės ribos ir prekybos sistemos trūkumai

  XIII įsigaliojimo 10 01 pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl licencijų, leidimų ar sprendimų atliekamos pagal iki įstatymo Nr. XIII įsigaliojimo 10 01 atsiradusioms teisėms ir pareigoms, kylančioms iš draudimo sutarties ar susijusioms su ja, galioja jų atsiradimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatos. Jei teisės ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, sudarytos iki įstatymo Nr. XIII įsigaliojimo ar susijusios su ja, pradedamos įgyvendinti įsigaliojus įstatymui Nr.

  XIIItaikomos šio įstatymo nuostatos.

  realaus laiko forex naujienų strategija 60 sekundžių dvejetainiai variantai