Nuorodos kopijavimas

Pradžia darbo ribos, Kuo lietuviams neįtinka nuotolinis darbas?

spx pasirinkimo sandorių valandos

Bylos 25 straipsnis. Tyrimo pradžia ir tyrimo ribos 1.

dienos prekybos oex pasirinkimo sandoriai

Tyrimas pradedamas VTEK sprendimu per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo registravimo Komisijos sekretoriate dienos arba nuo VTEK pateiktame raginime nurodyto termino pabaigos. Apie tyrimo pradžią per 5 darbo dienas nuo sprendimo pradėti tyrimą priėmimo dienos raštu pranešama pareiškėjui, asmeniui, kurio veika tiriama, ir institucijos ar įstaigos, kurioje šis asmuo dirba, vadovui, o kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, — šį vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai.

Jeigu visuomenės informavimo priemonėse pateikiama pradžia darbo ribos informacija apie galimus įstatymų pažeidimus, kurių tyrimas priklauso VTEK kompetencijai, arba tokių duomenų VTEK gauna įgyvendindama savo įgaliojimus, VTEK gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. Tyrimas atliekamas tik dėl faktinių aplinkybių, nurodytų asmeniui raštu pateiktame šio straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime apie tyrimą.

Pradžia darbo ribos,

Tyrimo metu paaiškėjus kitų aplinkybių, dėl kurių turi būti atliktas tyrimas, VTEK motyvuotu sprendimu gali nuspręsti pradėti atskirą tyrimą dėl šių aplinkybių arba raštu pateikti asmeniui naują pranešimą apie išplėstas tyrimo ribas. Tyrimui pradėti ir ar atlikti reikalingą informaciją, kuri yra valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose, surenka VTEK.

fxpro forex brokeri apvalga

Spręsdama klausimą, ar pradėti tyrimą, VTEK prireikus: 1 surenka papildomus dokumentus ar informaciją arba paprašo pareiškėją juos pateikti; 2 paprašo pareiškėją patikslinti pranešimą; 3 išsiunčia raginimą deklaruojančiam asmeniui per VTEK nustatytą terminą deklaruoti konkrečius privačius interesus.

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

kaip padaryti daugiau pinig internete i nam