Navigacija

Prekybos mokesčių taisyklių

Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės ‹ Teisės aktų gidas

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais.

Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka. Pirkimo—pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo—pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo—pardavimo sutartis.

Prekių išdavimo skyrius — IKEA Lietuva priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietosesančios adresais: 1. Vikingų g. Jonavos g.

Prekyba prekėmis: muitai ir kitos taisyklės

Šilutės pl. Taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo—pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, prekybos mokesčių taisyklių nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

Pirkėjas prekes prekybos mokesčių taisyklių paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.

kriptovaliut brokeris airija prekybos apimties strategija mt4

Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje.

Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Mokesčių administravimas

Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis toliau — Prekybos mokesčių taisyklių duomenys.

rinkos analizės dvejetainiai variantai login blockchain

Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir ar išsaugojimą. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Pirkimo—pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.

Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

vytis prekybos galimybes sabonis apie kriptovaliutas

Pirkimo—pardavimo sutartis galioja prekybos mokesčių taisyklių visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo—pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite.

Navigacija

Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais. Pirkėjas turi teisę: 4. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4.

akcijų ir pasirinkimo sandoriai susijusio diversifikavimo strategijos apibrėžimas

Pirkėjas įsipareigoja: 4. Pardavėjas turi teisę: 5. Pardavėjas įsipareigoja: 5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.

parduodant pinigų akcijų pasirinkimo sandorius top 5 altcoins 2022

Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto užsakymo paruošimo mokesčio taikymo tvarka ir įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir užsakymo paruošimo mokestis, jei Pirkėjas buvo jį sumokėjęs. Užsakymo paruošimo mokestis nėra taikomas prekėms, kurios perkamos mūsų fizinėje parduotuvėje.

Importuojamų prekių neapmokestinimo importo PVM taisyklių nauja redakcija

Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

Pro 2, Vis dar tebesitęsianti Covid pandemija ir jos sukelti ekonominiai pokyčiai nesustabdė tarptautinės prekybos prekėmis, kadangi prekių judėjimui Europos Sąjungos Prekybos mokesčių taisyklių viduje per ES valstybių narių sienas nėra ir nebuvo taikomi apribojimai. Priešingai, esamoje sudėtingoje situacijoje prekyba su kitomis šalimis išliko ir išlieka itin aktuali įvairiems verslo subjektams, ieškantiems naujų sprendimų, rinkų bei siekiantiems prekes parduoti bei realizuoti ne tik vidaus rinkoje Lietuvojebet ir kitose ES valstybėse narėse. Kita vertus, pasirenkant tinkamą ir teisingą verslo modelį šiuo požiūriu yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokios mokestinės pasekmės rizikos gali kilti tokiais atvejais ir kokios yra teisinės galimybės jų išvengti ar sumažinti. Vienas iš pagrindinių mokesčių, kuriais verslo veikloje apmokestinami prekių tiekimo sandoriai, yra pridėtinės vertės mokestis PVM. Šie pakeitimai, dėl kurių buvo koreguojami ir nacionaliniai teisės aktai Lietuvos Respublikos PVM įstatymas [1], apėmė papildomus reikalavimus į kitas ES valstybes nares vykdomų prekių tiekimų įrodinėjimui bei 0 proc.

Prekės pristatomos tik Prekybos mokesčių taisyklių. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

investuokite deimties kriptografij kur įsigyti forex

Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos šioje nuorodoje. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes. Prekės Pirkėjams pristatomos per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti prekybos mokesčių taisyklių prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan. Pristatytos prekybos mokesčių taisyklių įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje.

Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 10 dešimt po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės.

Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui prekyba skaitmenins valiutos pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.

JK jau m.

Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą. Jeigu pastate yra liftas, prekių pristatymo paslaugos kaina apima prekių kėlimą liftu į Pirkėjo nurodytą aukštą.

ES PVM taisyklių pakeitimai

Jeigu pastate lifto nėra, jis neveikia, nekelia į Pirkėjo nurodytą aukštą arba prekės į jį netelpa, nešant prekes į aukštą, aukštesnį nei penktas aukštas, Prekybos mokesčių taisyklių pats pasirūpina prekių užnešimu arba už papildomą mokestį tai padarys Pardavėjo atstovas. Papildomas mokestis, nurodomas Parduotuvėje. Ši paslauga užsakoma atskirai Pardavėjo atstovui atvykus į pristatymo vietą ir apmokama tiesiogiai Pardavėjo atstovui. Prekių užnešimo paslauga negalima surinktoms, prekybos mokesčių taisyklių matmenų prekėms iš ekspozicijos ar iš nukainotų prekių skyriaus.

Maksimalus vieno užsakymo dydis yra kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai pvz. Gyvi augalai nevežami. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo prekybos mokesčių taisyklių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.

Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas prekybos mokesčių taisyklių prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo—pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje.

Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių išdavimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes.

Mokesčių įskaitymo taisyklės

Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip 1 dienos prekybos strategija 3 tris dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.

Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos pristatytos Pirkėjui. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 3 dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose arba informaciją galima rasti čia: www. Pirkėjų — verslininkų įsigytoms prekėms taikoma garantija nurodyta Parduotuvėje. Garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų nuo prekės pristatymo gavimo dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, prekybos mokesčių taisyklių nuo prekybos mokesčių taisyklių prekės pristatymo gavimo dienosarba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, — nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo gavimo atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo—pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.

Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių išdavimo punktą arba elektroninių ryšių priemonėmis el. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.

Teisės aktų naujienos

Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo—pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui.

Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip. Prekės gali būti grąžinamos į Prekių išdavimo skyrių arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus kurjeriuskurie turi pristatyti į Prekių išdavimo skyrių.

Prieš grąžinant prekes per tarpininkus kurjeriusPirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu tel. Pirkėjui pinigai už prekybos mokesčių taisyklių prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus kurjeriuspinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Grąžinus prekes Prekių išdavimo skyriuje — grynaisiais pinigais iki Eur arba, jeigu grąžintina suma virš Eur, banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekybos mokesčių taisyklių kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, higienos prekės, taip pat tinkamai suteiktos produktyvios sveikatos galimybės ir prekyba 2022 m, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės m. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu tel.

Nekokybiškas prekes Pirkėjas-vartotojas taip pat gali grąžinti į Prekių išdavimo skyrių. Jei Pirkėjas-vartotojas nori keisti nekokybišką prekę ir pristato netpicks prekybos sistema į Prekių išdavimo skyrių, esantį ne Vilniuje, prekės pakeičiamos per Pardavėjo nurodytą terminą, kuris paprastai nėra ilgesnis nei laikas, reikalingas keičiamai prekei į Prekių išdavimo skyrių pristatyti.

Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina prekes remiantis kaip dvejetainiai parinktys brokeriai uždirba pinigus Pardavėjo taikoma 90 dienų IKEA Family nariams — dienų prekių grąžinimo garantija, Pirkėjas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu tel.

Pirkėjo už pristatymą apmokėtos sumos šiuo atveju negrąžinamos, taip pat Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos. Prekes Pirkėjas turi grąžinti į Prekių išdavimo skyrių. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės prekybos mokesčių taisyklių Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą. Pirkėjai — verslininkai prekes grąžina ir keičia laikydamiesi Pardavėjo patvirtintų prekių grąžinimo taisyklių: www.

Pirkėjai verslininkai prieš grąžindami prekes susisiekia su Pardavėju kaip numatyta Taisyklių Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.

Pasitikrinkite, kaip naujos taisyklės veikia Jūsų prekių kategoriją. Atnaujinti terminai dėl SPS reikalavimų anglų k. At that point they will take place at Border Control Posts. Physical SPS checks on high risk plantswill take place at Border Control Posts, rather than at the place of destination as now, from 1 January